Majte všetky informácie po ruke. Aplikácia GoByGo umožňuje vyhľadávať v tisíckach prevádzok okolo vás.

Viac o projekte

GOBYGO

V systéme GoByGo máte možnosť vyhľadávať tisícky prevádzok okolo vás v desiatkach kategórií. Ak chcete mať prístup ku vlastným údajom, stačí sa bezplatne zaregistrovať.

GOBYPET

GoByPet umožňuje vyhľadávanie v stratených zvieratách, nahlásenie strateného zvieraťa a veľa ďalších možností súvisiacich so záchranou zvierat.

Stiahnite si ZDARMA aplikáciu GoByGo pre systémy Android z Google Play!
Čoskoro spustíme aj verziu pre iOS na App store.výhody registrácie

Registrácia je bezplatná. Registrovaní používatelia získavajú prístup do klientskej zóny, kde si môžu upravovať svoje údaje.

1.
Výhody pre registrované firmy a živnostníkov (GoByGo)

Aplikácia pre podnikateľov predstavuje jedinečný nástroj na zviditeľnenie sa pomocou aktívneho katalógu.


Pozrite si pestrú paletu výhod aplikácie GobyGo:

 • rýchle a intuitívne vyhľadávanie firmy, prevádzky - 24/7
 • budovanie profilu firmy (pridávanie fotiek, akcií) + zvýšenie profitu
 • komunikácia so zákazníkmi
 • komunikácia s obchodnými partnermi
 • rovnocenné postavenie voči konkurencii
 • absencia reklamy
 • široká základňa užívateľov
 • medzinárodný zásah (využitie kdekoľvek + podpora navigácie)
 • aktívna marketingová podpora zo strany GoByGo
 • atraktívny ročný poplatok
 • podpora charitatívnych projektov
 • upgrady na základe požiadaviek firiem
2.
Výhody pre bežných užívateľov (GoByGo, GoByPet)

Aplikácia v sebe spája dve veľmi užitočné funkcionality. Slúži na rýchle vyhľadanie toho, čo práve užívateľ potrebuje nájsť v rámci celej SR a na pasívnu záchranu zvierat.


Pozrite si pestrú paletu výhod aplikácie GobyGo a GobyPet:

 • rýchle a intuitívne vyhľadávanie firmy, prevádzky - 24/7
 • navigácia k vyhľadanému cieľu
 • bezplatná aplikácia pre platformy Android a iOS
 • orientácia vo verejnej správe, školstve a v organizáciách
 • vyhľadanie najbližšej lekárskej pomoci
 • tipy ohľadom využitia voľného času (kiná, divadlá, pamiatky, šport, akcie)
 • vytváranie obľúbených položiek - POI
 • absencia reklamných banerov
 • efektívna pomoc pri strate zvieraťa
 • jednoduchý proces pomoci pri nájdení zvieraťa
 • upgrady na základe požiadaviek užívateľov
 • viac voľného času
3.
Výhody pre registrované organizácie a dobrovoľníkov (GobyPet)

Aplikácia významné urýchľuje proces záchrany zvieraťa, zapája nových ľudí do záchrany a vytvára efektívnu komunikáciu medzi záchrancami (jednotlivcami, organizáciami, útulkami, políciou a pod.). Zároveň slúži ako mienkotvorba v oblasti dôležitosti záchrany zvierat.


Pozrite si pestrú paletu výhod aplikácie GobyPet:

 • jednoduchá registrácia
 • najrýchlejšia záchrana zvieraťa s využitím navigácie
 • komplexná databáza zvierat s vlastnými profilom
 • priame kontakty na najbližšiu mestskú políciu, RVPS, útulky, organizácie, dobrovoľníkov, veterinárov, a pod.
 • jednoduché nahlasovanie zvierat cez formulár
 • spojenie so záchrancom (tel. číslo, e-mail)
 • notifikácie nových prípadov pre najbližšie organizácie a dobrovoľníkov
 • prideľovanie nových statusov zvieratám
 • presun zvierat do aktuálnych kategórií podľa potreby
 • prehľad a zvyšovanie počtu dočasných opatrovateľov
 • rýchlejšia adopcia
 • prehľad o nelegálnych množiteľoch a tlak na ukončenie ich činnosti
 • možnosť chatu pri jednotlivých prípadoch
 • rovnocennosť všetkých organizácií a dobrovoľníkov
 • vytváranie eventov
 • štatistické prehľady
 • pridávanie článkov týkajúcich sa problematiky
 • informácie o legislatívnych zmenách
 • prehľad petshopov a obchodov s krmivami
 • zoznam hotelov a služieb pre zvieratá
 • absencia reklamy
 • podieľanie sa na zmene v myslení spoločnosti
 • pravidelné využívanie transparentnej finančnej pomoci od GobyGo
 • využitie aktívneho katalógu firiem v GobyGo
4.
Výhody pre zvieratá (GobyPet)

Aplikácia výrazne prispieva k rýchlej záchrane zvierat, pomáha zviditeľniť akútne prípady efektívnym spôsobom, buduje väčšiu akceptáciu zvierat v spoločnosti a snahu o zmenu právnej kvalifikácie.


Pozrite si pestrú paletu výhod aplikácie GobyPet:

 • menej zvierat na uliciach
 • menej usmrtených a týraných zvierat
 • viac práv pre tých, čo sa nevedia brániť
 • viac šťastných zvierat v trvalých domovoch
 • menej nelegálnych množiteľov
 • nový, spoločenský a právne akceptovaný status
 • rýchlejší návrat k majiteľom pri strate zvieraťa
 • skvalitnenie starostlivosti
 • výchova ľudí k vyspelej a tolerantnej spoločnosti
 • viac lásky a úcty od ľudí
created by 2CREATE advertising